ALBUM PT. „ZABYTEK DOBRZE UTRZYMANY” TO ZDJĘCIA ŁODZI – A ZARAZEM COROCZNE WYSELEKCJONOWANIE I UHONOROWANIE OBIEKTÓW I ICH DYSPONENTÓW, KTÓRZY PRZEDE WSZYSTKIM UTRZYMUJĄ SWOJE OBIEKTY, PROWADZĄC W NICH WYSOKIEJ JAKOŚCI PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE.

Konkurs “Zabytek Dobrze Utrzymany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Prezydenta Miasta Łodzi i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dla mnie to kolejna przygoda, dzięki której zaproszony przez Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków odkrywałem piękne perełki architektury naszego miasta. Od strony fotograficznej i nie tylko to bardzo ciekawy temat, dlatego od razu zdecydowałem się na współpracę. Lubię odkrywanie Łodzi, a udział w tym przedsięwzięciu umożliwiał dostęp do prywatnych nieruchomości, do których na co dzień nie można wejść. 

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ TYLKO PUBLIKACJA Z PIĘKNYMI ZDJĘCIAMI

Album pokazuje zmiany, jakie zachodzą w naszym mieście dzięki właścicielom tych obiektów poddanych rewitalizacji. Mam nadzieję, że te przykłady będą stanowiły inspirację do podjęcia działań przez kolejnych właścicieli. Ogrom pracy konserwatorskiej oraz utrzymanie obiektów w odpowiednim stanie estetycznym i technicznym wymagają również odpowiednio wysokiej jakości zdjęć aby nie przeoczyć najważniejszych ich elementów architektonicznych.

Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze dokonania fotograficzne na terenie miasta Łodzi Urząd Miejskiego Konserwatora Zabytków skierował się do mnie dając mi pełne zaufanie przy realizacji tego zadania.

ŁÓDŹ – WIELOKULTUROWY KRAJOBRAZ MIASTA PRZEMYSŁOWEGO

Łódź to niezwykłe miejsce w centrum Polski i w centrum Europy, w którym niecałe 200 lat temu starły się wpływy kultur z różnych stron kontynentu. Błyskawiczny rozwój jednego z największych w tej części świata ośrodka przemysłowego, który pociągnął za sobą powstanie niepowtarzalnego i jedynego w swoim rodzaju miasta, które dzięki swojej wyjątkowej historii i architekturze, jest doceniane nie tylko wśród lokalnych środowisk, ale także w skali kraju i świata.

To specyficzne wielokulturowe dziedzictwo Łodzi stanowi o ogromnym potencjale naszego miasta. Ta wielobarwność i wielowymiarowość łódzkich budynków stanowi również ogromne wyzwanie nie tylko dla włodarzy ale przede wszystkim dla ich właścicieli, zarządców, mieszkańców i użytkowników, którzy na co dzień mierzą się z problemami z wiekowymi obiektami.

KONKURS “ZABYTEK DOBRZE UTRZYMANY”

Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów historycznych z terenu Miasta.

Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów. Ogłaszany jest przez Prezydenta Miasta Łodzi i Miejskiego Konserwatora Zabytków każdego roku. Nadzór nad konkursem sprawuje Miejski Konserwator Zabytków.