W 1921 roku zarządy przedsiębiorstw, spadkobiercy wielkich fabrykantów, podjęły decyzję o połączeniu firm. Powstały Zjednoczone Zakłady Przemysłowe Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana S.A. Po fuzji stały się jednymi z największych przedsiębiorstw branży włókienniczej w Europie. Zakłady były częścią kompleksu fabryk włókienniczych (przede wszystkim przędzalni bawełny) i obiektów towarzyszących, budowanych na terenie miasta Lodzi od 1824 r. w części zwanej do dziś Księży Młyn. Wybuch II wojny światowej oznaczał koniec zjednoczonych zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Przedsiębiorstwo, które lata wojny okupowali naziści, po 1945 roku zostało znacjonalizowane. Państwo stało się właścicielem i nie było mowy, aby spadkobiercy wielkich fabrykantów wrócili do firmy. Po wojnie Nowa Tkalnia weszła w skład Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego nr 1 im. Obrońców Pokoju “Uniontex”. Upaństwowione po II wojnie światowej zakłady w roku 1989 ponownie sprywatyzowano, a niekorzystna sytuacja ekonomiczna doprowadziła je do upadku już na początku lat dziewięćdziesiątych.