EC2, dawniej lektrociepłownia im. Włodzimierza Lenina oddano do użytku w 1960 r. Jeszcze w 2015 r., gdy należała do firmy Veolia, zaopatrywała w ciepło i energię osiedla Retkinia i Karolew. EC zaczęto wygaszać w 2012 r.