W latach 1902-1919 w budynkach przy ul. Zagajnikowej działała rządowa rozlewnia i wytwórnia wódek i spirytusu. Od roku 1919 do 1926 był tu ulokowany Państwowy Monopol Tytoniowy (przeniesiony później na ul. Kopernika). W 1926 roku w ramach Państwowego Monopolu Spirytusowego uruchomiono ponownie produkcję wódki czystej, a także jeden stół do ręcznego rozlewu denaturatu. Od 1927 roku zakład był czynny pod nazwą Państwowej Wytwórni Wódek Nr 14. Po wojnie został utrzymany profil produkcji, a zakład podlegał modernizacjom. W ostatnich latach wytwórnia działała pod nazwą Łódzkie Zakłady Przemysłu Spirytusowego “Polmos”. To trzeci co do wielkości kompleks fabryczny w Łodzi (po zakładach Karola Scheiblera i Izraela Poznańskiego). 27 kwietnia 2007 r. z taśmy zeszła ostatnia butelka wódki, zaś 1 czerwca 2008 r. zakłady zostały postawione w stan likwidacji z zadłużeniem. W 2013 roku zakłady zyskały nowego właściciela – spółkę Virako. Miejscu nadano nową nazwę – Monopolis.