Ludwik Geyer, przybysz z Saksonii, pierwszy w Łodzi wprowadził do produkcji nowoczesny sprzęt napędzany maszynami parowymi. Był największym łódzkim przedsiębiorcą i właścicielem pierwszej maszyny parowej w Królestwie Polskim. Wybudował tzw. Białą Fabrykę, w której dziś mieści się Muzeum Włókiennictwa. Jednak ta wkrótce stała się za mała. Wówczas imperium rodu Geyerów rozrosło się i powstał kompleks obejmujący prawie 48 hektarów! W okresie potęgi gospodarczej założona przez niego fabryka ustępowała tylko zakładom Scheiblera i Poznańskiego. Po II wojnie nacjonalizacja przekształciła dawne imperia w największe w Polsce zakłady przemysłu tekstylnego. Zakłady Geyera zostały przemianowane na Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Feliksa Dzierżyńskiego, a później w latach 60 – „Eskimo”. W 1960 roku „Białą fabrykę” przekształcono w Centralne Muzeum Włókiennictwa. Po 1989 roku wielkie zakłady stopniowo przestawały istnieć, a fabryczne budynki stawały się częścią wyprzedawanej masy upadłościowej.